Nei Attributionen

Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/03/29/a228/jo?fbclid=IwAR2UN-6km6s5jzDqMfAcoj8PKIREJYtzx2uI8qVUt2UR5EgG_0Rrpn9M0mo

12.04.2019 Attributiounen

Léif Kollegin, léiwe Kolleg, Mat immens vill Freed deelen mir Iech mat ,dat eis nei Attributiounen am Mémorial publizéiert sinn. Wéi den Minister fir Gesondheet an den Minister fir Héichschoulwiesen am Reglement ukënnegen, gëtt eng Weiderbildung geschwënn ugebueden fir all ATM de Chirurgie an deenen neien Kompetenzen ze schoulen. Associatioun hält Iech um Lafenden. Liebe …