12.04.2019 Attributiounen

Léif Kollegin, léiwe Kolleg,

Mat immens vill Freed deelen mir Iech mat ,dat eis nei Attributiounen am Mémorial publizéiert sinn. Wéi den Minister fir Gesondheet an den Minister fir Héichschoulwiesen am Reglement ukënnegen, gëtt eng Weiderbildung geschwënn ugebueden fir all ATM de Chirurgie an deenen neien Kompetenzen ze schoulen. Associatioun hält Iech um Lafenden.

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
Mit sehr großer Freude teilen wir euch mit, dass unser Berufsbefugnisse heute im Memorial publiziert wurden. Das heist dass eine berufsspezifische Weiterbildung für alle ATM de chirurgie in den neu aufgelisteten Kompetenzen demnächst angeboten wird. Als nationaler Berufsverband halten wir Sie auf dem Laufenden.

Chère collègue, cher collègue,
C’est avec un très grand plaisir que je peux vous transmettre les nouvelles attributions de notre profession. Comme annoncé par le Ministre de la Santé et le Ministre de l’enseignement supérieur dans le présent règlement, une mise à niveau des ATM de chirurgie sera bientôt organisée. L’association vous tient au courant de la suite.

vvvv LINK vvvv
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/03/29/a228/jo

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert